aktualno

Aktualno

Ustanovljena Zveza sadjarskih društev Slovenije
Sadjarska društva so na ustanovnem občnem zboru dne 15.5.2015 ustanovila Zvezo sadjarskih društev Slovenije.

sadni mozaik

Projekti

Tunjiško gričevje je bilo pred nacionalizacijo sadovnjakov po II. svetovni vojni pomembno sadjarsko središče Gorenjske, od koder so dobavljali sadje celo na Dunaj in kasneje v Beograd.

sadni-mozaik

Stare sorte

Katalog starih sadnih sort, na pofročju Tunic in predalspkega prostora
aktualno

Sadne poti

Pripravljen je zametek Tunjiške sadjarske poti, ki bo povezovala sadjarske kmetije in druge zanimivosti območja…

sadni mozaik

Sadjarček

Na tem mestu so zbrana nekatera gradiva, ki jih lahko uporabite pri delu z mladino.

stare-sorte

Knjižnica

Priročniki
predavanja
stare knjike

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju