DYNALP nature

Ohranjanje travniških sadovnjakov

Občina Kamnik je bila v letih 2014 in 2015 s podprojektom Ohranjanje travniških sadovnjakov partner pri mednarodnem projektu z naslovom Urbana območja in ekološki zeleni prostor, ki se je izvajal v okviru programa Dynalp nature, ki ga je financiral lihtenštajnski sklad Pancivis. V skupnem projektu so sodelovali Občina Kranjska gora, Občina Bezau (Avstrija), Občina Cognin (Francija), Občina Grabs (Švica), Občina Mauren (Lihtenštajn), Občina Mäder (Avstrija) in Občina Völkermarkt (Avstrija).

Projekt »Ohranjanje travniških sadovnjakov«, je namenjen oživljanju in spodbujanju gojenja starih sadnih sort, ki ga je Občina Kamnik izvajala v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom Tunjice in zavodom ICRO Domžale. Uredili smo nasad starih sadnih sort, na zemljišču v velikosti 1,5 hektara, ki smo ga poimenovali Muzej starih sadnih sort na Prevali. V nasadu je na novo posajenih 130 sadik starih sadnih sort jablan, hrušk in češenj, ki so že cepljene, poleg tega so sadjarji cepili dodatnih 70 podlag. Svečana otvoritev nasada je bila konec oktobra 2015 v okviru prireditve Sadni dan, ko sta ga s prerezom traku simbolično odprla podžupan Igor Žavbi ter gospod Lado Dobrovoljc iz Nevelj, eden izmed najpomembnejših članov društva, ki je prava zakladnica sadjarskega znanja.

V okviru projekta se je izdelal tudi spletni Katalog starih sadnih sort, v katerem je sedaj predstavljenih 50 starih sort sadnega drevja (jablan, hrušk in češenj). Gre za prvo fazo spletnega kataloga, ki ga nameravamo v prihodnjih letih dopolniti z dodatnimi sortami, kakor tudi nadgraditi obstoječe predstavitve sort s prenovljeno in v širšem prostoru strokovno poenoteno vsebino.

Pomemben del projekta pa je tudi zasnova tematske poti »Sadjarska pot Tunjice«, katere namen je predstaviti bogato zgodovino sadjarstva in predvsem ljudi vezanih na ta prostor, ki so zaznamovali slovensko in ameriško sadjarstvo ter dediščino travniških sadovnjakov. Tematska sadjarska pot bo krožno vodena pot po Tunjiškem gričevju, ki bo povezovala tudi sadjarske in druge kmetije odprtih vrat, ter vse pomembnejše točke oz. območja naravne in kulturne dediščine. Pot se bo dejansko realizirala z enim od prihodnjih projektov.

Člani društva v svoje delo vlagamo ogromno truda in volje, in kar je najpomembnejše, svoje znanje in ljubezen do sadjarstva prenašamo tudi na mlade rodove. S tem pa se ne ohranjajo le stare sadne sorte, ohranja in prenaša se tudi znanje.

Otvoritev sadovnjaka na Prevali

Več o projektu si lahko preberete na sledečih povezavah:
http://www.kamnik.si/novice/Omrezja-obcin-Povezanost-v-Alpah-o-zacetku-projekta-dynAlp-nature-20-03-2014
http://www.kamnik.info/sadni-dan-v-tunjicah/
http://www.kamnik.si/novice/Sadni-dan-v-Tunjicah-privabil-stevilne-obiskovalce-24-10-2015
http://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2015/OBCAN/Kamniski_obcan_20151113_18.pdf - stran 16

Več informacij o projektih v drugih državah na: 
http://www.povezanostvalpah.org/sl/projekti/dynalp-nature/projekti

sadni mozeik

KOLEKCIJSKI NASAD

Naš novi sadovnjak, ki smo mu nadeli ime "Muzej starih sadnih sort na Prevali," je plod dolgoletnega prizadevanja članov Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice.

SADNE POTI

Pripravljen je zametek Tunjiške sadjarske poti, ki bo povezovala sadjarske kmetije in druge zanimivosti območja…

sadni mozeik

KATALOG STARIH SADNIH SORT

Do sedaj smo popisali 50 starih sort jablan, hrušk in češenj…

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju