Knjižnica

PRIROČNIKI:
Slavko Turšič: Sadjarski koledarček za leto 2015

PREDAVANJA:
2015: Jan Bizjak: ZAKAJ (SPET) UŽIVATI LOKALNO, DOMAČE SADJE?
Mateja Reš: PREDELAVA SADJA
Sašo Mikuš: KRANJSKA SIVKA, TIHA POMOČNICA UMNEGA SADJARJA

STARE KNJIGE:
Minka Vasičeva: DOBRA KUHARICA, Schwentner, Ljubljana 1903.
Andrej Skvlj: SADJARČKI - Knjižica mladinske matice 3, Mladinska matica, Ljubljana 1928.

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju